Digital Identitet


I kontormiljøer har man som regel dannet sig en holdning til indretningens æstetiske kvaliteter.

Det omfatter bl.a. indretning herunder møbler, lyssætning, billeder, planter, tæpper, farver m.m. og som samlet danner det billede og indtryk en virksomhed gerne vil projektere til omverdenen og til de interne medarbejdere.


Endvidere er der mange virksomheder som få udarbejdet en designmanual der tager stilling til hvordan virksomhedens identitet skal formidles på brevpapir, visitkort, hjemmeside, plakater, bannere, biler, uniformer m.v.


En centralt ”møbel” på enhver kontorarbejdsplads er computerskærmen som er synlig på ethvert skrivebord. Spørgsmålet der burde melde sig hos virksomhedens leder, er hvilket billede og identitet skal præsenteres ved opstart af computeren eller når den skifter til dvaletilstand eller pausebillede?


Skal det være hardware leverandørens logo, f.eks. Windows eller MAC logo, I så fald burde det næste spørgsmål som lederen skulle stille sig selv være, hvor mange penge får vores virksomhed for at reklamere for hardwareleverandørens logo på virksomhedens skærme? Næppe nogen penge eller royaltyaftale, idet vi stiltiende og uden stillingtagen har accepteret at et fremmed logo, uden relation til vores virksomhed, dukker op hver gang vi tænder for PC-skærmen!

Ville vi acceptere fremmede logobudskaber på vores firmabiler, eller en anden virksomheds logoer på vores ansattes uniformer, eller en selvklæbende sticker reklamerende for et fremmed produkt på låget af vores bærbar? Nok ikke!


En computers indstillinger, tilbyder endvidere et hav af muligheder for at indstille PC-skærmen til at vise landskaber, undervandsbilleder, diverse motiver, animationer m.v. og fotos af vores børn, ægtefælle, kæreste, feriefotos som alle har den fællesnævner, at de intet har at gøre med virksomhedens eller institutionens identitet


Link til første artikel skrevet i Heraldisk Tidsskrift om 3 dimensionel Heraldik og digital identitet. Samt link til seneste artikel  skrevet til i Heraldisk Tidsskrift i 2023


Nedenfor følger eksempel på henholdsvis leverandør logo på skærm eller Kommunal identitet: i form af 3D kommunevåben

Lad os antage en kommunal medarbejder skal ud af huset til møde hos en anden myndighed eller hos en borger. Første bærbar skærm viser et typisk rodet skrive bord og næste skærm kommunens og medarbejderens identitet i form af et 3D kommunevåben

Ved at tage stilling til hvilken identitet en virksomhed eller offentlig myndighed skal have på deres PC skærme, laptops og telefoner m.m., styrkes virksomhedens "Corporate identity" væsentligt, idet man således har en klar holdning til hvad der skal være på disse skærme og ikke mindst hvad der ikke må være. Vælger man at optimere logo/identiteten til en 3D version, ja så tager hele udtrykket et kvantespring i ophøjet kvalitet og udtryk !